STARZ 1

Starz 1
Starz1
Om holdet

Starz 1 er et senior skaterhockey hold

Aktiviteter
Træning (STARZ 1)
20:15 - 21:45 tirsdag 3. aug
Gentofte
Træning (STARZ 1)
20:15 - 21:45 tirsdag 10. aug
Gentofte
Træning (STARZ 1)
20:15 - 21:45 tirsdag 17. aug
Gentofte
Træning (STARZ 1)
20:15 - 21:45 tirsdag 24. aug
Gentofte
Træning (STARZ 1)
20:15 - 21:45 tirsdag 31. aug
Gentofte