STARZ 1

Starz 1
Starz1
Om holdet

Starz 1 er et senior skaterhockey hold

Aktiviteter
Træning (STARZ 1)
20:15 - 21:45 tirsdag 19. okt
Gentofte
Træning (STARZ 1)
20:15 - 21:45 tirsdag 26. okt
Gentofte
Træning (STARZ 1)
20:15 - 21:45 tirsdag 2. nov
Gentofte
Træning (STARZ 1)
20:15 - 21:45 tirsdag 9. nov
Gentofte
Træning (STARZ 1)
20:15 - 21:45 tirsdag 16. nov
Gentofte