STARZ 1

Starz 1
Starz1
Om holdet

Starz 1 er et senior skaterhockey hold

Aktiviteter
Træning (STARZ 1)
20:15 - 21:45 tirsdag 6. dec
Gentofte
Træning (STARZ 1)
20:15 - 21:45 tirsdag 13. dec
Gentofte
Træning (STARZ 1)
20:15 - 21:45 tirsdag 20. dec
Gentofte
Træning (STARZ 1)
20:15 - 21:45 tirsdag 27. dec
Gentofte
Træning (STARZ 1)
20:15 - 21:45 tirsdag 3. jan 2023
Gentofte