STARZ 1

Starz 1
Starz1
Om holdet

Starz 1 er et senior skaterhockey hold

Aktiviteter
Træning (STARZ 1)
20:15 - 21:45 tirsdag 7. dec
Gentofte
Træning (STARZ 1)
20:15 - 21:45 tirsdag 14. dec
Gentofte
Træning (STARZ 1)
20:15 - 21:45 tirsdag 21. dec
Gentofte